Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rok 2010

ŠKZS Slovakia na cvičení USAR teamu v Budapešti
(USAR - Vyhľadávanie a záchrana osôb z ruín a budov)

     Ďalším významným krokom ŠKZS Slovakia bola účasť jeho členov na cvičení USAR (Urban Search and Rescue) teamu v Budapešti dňa 18.9.2010. Medzinárodný team tvorený z Maďarských a Slovenských záchranárov - vykonali prípravu na prípadné zemetrasenie a možný spoločný zásah. Usporiadateľom cvičenia bol PMKMSZ (Pest Megyei Kutató Mento Szolgálat), ktorý je zmluvným partnerom ŠKZS Slovakia. Aj toto cvičenie slúžilo na pripravenosť obidvoch teamov na spoločnú misiu v prípade potreby na miesto nešťastia - mimoriadnej udalosti. Okrem špeciálne cvičených psov na vyhľadávanie živých osôb bola prítomná aj špeciálna technika na vyprosťovanie ľudí z ruín. Cvičenia trvalo až do neskorých nočných hodín. Cvičenie riadne preverilo aj fyzickú a psychickú prípravu záchranárov a ich psov.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


ŠKZS Slovakia na odbornom seminári v Těrlicku, Polície ČR

     Na základe pozvania Polície ČR KRP MsK, generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia sa zúčastnil odborného seminára zaoberajúceho sa s vyšetrovaním a odhaľovaním násilnej trestnej činnosti, na ktorom prezentoval najnovšie pohnatky vyhľadávania utopených ľudí a ukrytých mŕtvých ľudských tiel za pomoci špeciálne cvičeného psa ŠKZS Slovakia. Táto udalosť sa konala v dňoch 15. - 17.9.2010 v školiacom stredisku KRP Ms kraja Ostrava na Těrlicku, okr. Karviná v rámci zmluvného partnerstva medzi Políciou ČR a ŠKZS Slovakia.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


IV. Medzinárodné sústredenie psovodov a psov záchranárov
a iných záchranárskych organizácií

     Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia na základe Koncepcie činnosti a Ročného plánu na rok 2010 organizovala v dňoch 8. -11.9.2010 v Hronovciach na Lodenici v okrese Levice IV. Medzinárodné sústredenie psovodov a psov záchranárov a iných záchranárskych organizácií.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


Záchranárom ŠKZS Slovakia sa počas 10.8.2010 podarilo
nájsť dve hľadané osoby v susednom Maďarsku

     Jeden z hľadaných mužov sa utopil v ramene Malého Dunaja, druhého jeho vrahovia zakopali v lese. O pomoc pri pátraní po nezvestnej osobe ŠKZS Slovakia požiadali záchranári z PMKMSZ Budapešť a Polícia Maďarskej republiky.

     V meste Dunasziget neďaleko Mosonmagyarovaru spadol do vody 3. júla 29 ročný muž, ktorý bol odvety nezvestný. Maďarským záchranárom sa ho nedarilo nájsť. Špeciálne cvičený pes DNEPR z ŠKZS Slovakia v priebehu pol hodiny trikrát označil jedno miesto v ramene Dunaja, kde cítil ľudský pach (mŕtvolny pach). Na mieste vo vode boli stromy, konáre a nános, ktoré museli záchranári spoli s hasičmi odstrániť. Pod koreňmi jedného zo stromov v hĺbke 2m našli hľadanú osobu.
Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

                            Špeciálne civčený pes z ŠKZS Slovakia pomáhal aj maďarským policajtom

     Počas pátracej akcie v Dunasziget oslovili ŠKZS Slovakia maďarskí policajti, ktorí ich požiadali o pomoc pri pátraní po rok nezvestnom mužovi (M.P.). Tento muž mal byť zavraždený a zakopaný v lese niekoľko desiatok kilometrov od Budapešti. Po príchode na miesto určenia pes prepátraval určený terén a označil miesto, kde cítil mŕtvolný pach. Na tomto mieste následne bolo nájdené 1m pod zemou mŕtve telo. (podľa policajných údajov, telo sa tam nachádzalo 1 rok)
Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu.

 


Medzinárodná zmluva s Políciou Českej republiky

      Významná udalosť v živote ŠKZS Slovakia. Dňa 24.6.2010 bla podpísaná Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi ŠKZS Slovakia a Krajským riaditeľstvom Polície Moravskoslezského kraja ČR. Táto významná zmluva zaručí pre zmluvné strany spolupracovať pri rôznych mimoriadných a spoločenských udalostiach.


Špeciálna ostrá akcia v zahraničí - SIRDS

     Na základe požiadavky Polície Maďarskej republiky, členovia SIRDS zo Slovenska a Maďarska dňa 5.7.2010 sa zúčastnili špeciálnej pátracej akcie v Maďarsku. Vzhľadom na závažnosť prípadu je uvalené na danú vec prísne embargo.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


I. ročník medzinárodného letného tábora v rámci projektu SIRDS

     Na základe koncepcie plánu činnosti ŠKZS Slovakia sa konal I. ročník medzinárodného letného tábora ŠKZS Slovakia v rámci projektu SIRDS v dňoch 30.6. - 4.7.2010. Hostiteľmi boli členovia SIRDS - Záchranná brigáda kynológov Moravskoslezského kraja. Cvičenie členov SIRDS prebiehalo v okr. Nový Jičín. Zúčastnení boli ubytovaní v areáli kynologického klubu Skotnice. Cieľom letného tábora bolo súčinnostné cvičenie členov SIRDS a iných záchranárov, ktorí môžu byť prítomní pri ostrých pátracích akciách v okolitých štátoch. Precvičovali jednotlivé záchranárske prvky, ktoré sú potrebné pri záchrane ľudských životov. Prioritami cvičenia bolo vodné vyhľadávanie utopených osôb na vodnej priehrade Větřkovice v Lubine. V ďalšej časti sústredenia nacvičovali vyhľadávanie zavalených osôb v ruinách v Šenove u Nového Jičína, kde boli prispôsobené k praktickým podmienkam. Zaujímavým čvičením bolo zľaňovanie na skalách v lokalite Vánuv Kámen, kde našli naozaj veľmi náročné podmienky. Na spetrenie programu boli na návšteve v botanickej záhrade v Štramberku, kde záchranári mohli pozrieť aj útroby nezvyčajnej podzemnej jaskyne. Celé sústredenie podporila starostka obce Skotnice, ktorá niekoľkokrát navštívila záchranárov.  Letého tábora sa nemohli zúčastniť niektorí členovia SIRDS, nakoľko v rovnakom termíne sa konali 16. Majstrovstvá sveta vo výkone záchranárskych psov.
     Letný tábor splnil svoj účel a účastníci sa tešia na ďalšie stretnutie.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


Stretnutie dopisovateľov Kriminalistického sborníka policie ČR

     Generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia dostal pozvánku od riaditeľa Kriminalistického sborníka (KS) plk.JUDr. Emila Vanču na stretnutie dopisovateľov KS. Toto srdečné stretnutie sa konalo v účelovom zariadení Riviéra v Podhradí nad Dyjí v dňoch 14 - 16.6.2010. Alexander Berek vo svojej prednáške a ukážkovej činnosti prezentoval činnosť ŠKZS Slovakia vo vodnom vyhľadávyní so psom. Ukážka vzbudila záujem prítomných a bola vysoko hodnotená. Na tomto podujatí prezentovali svoju činnosť aj odborníci inej oblasti Polície ČR.
     Pri tejto príležitosti generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia plnil svoju milú povinnosť a odovzdal šéfredaktorke KS ČR Jitke Pivoovej certifikát o prijatí za čestného člena ŠKZS Slovakia.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


Úspešná medzinárodná pátracia akcia

     Dňa 6.5.2010 členovia ŠKZS Slovakia - SIRDS, PMKMSZ Budapešť - SIRDS a príslušníci Maďarskej polície vykonali úspešnú súčinnostnú pátraciu akciu po nezvestnom mužovi (nar. 27.7.1930), ktorý bol nezvestný od 18.4.2010. V náročnom teréne cca 10 km od Budapešti sa podarilo nezvestného nájsť za pomoci záchranárskych psov. Nezvestný starý muž bol pri vedomí avšak v zlom zdravotnom stave. Najprv boli nájdené jeho osobné veci a následnej aj on. Akcia bola organizovaná na veľmi dobrej úrovni. Opäť bol zachránený jeden ľudský život !

Fotografiu z akcie si môžete pozrieť tu.


Súčinnostná pátracia akcia s Políciou ČR

     Na základe pozvania Polície ČR členovia ŠKZS Slovakia a SIRDS sa zúčastnili špeciálnej pátracej akcie v Českej republike v dňoch 22 - 23.4.2010. Vzhľadom na infomračné embargo o priebehu a výsledku pátrania nie je možné poskytnúť viac informácií.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


Členovia SIRDS sa stretli na II. konferencii občianských združení
Maďarsko (Szentendre)

     Na základe opätovného pozvania maďarských záchranárov z Pest Megyei Kutató Mento Szolgálat (PMKMSZ-SIRDS), ktorí sú organizátormi projektu o Bezplaté vzdelávanie občianskych združení, členovia ŠKZS Slovakia sa zúčastnili aj druhého podujatia dňa 17.4.2010 v Maďarsku - Szentendre, neďaleko od Budapešti. Na tejto konferencii sa zúčastnilo 150 záchranárov z rôznych oblastí Maďarska, medzi ktorými boli aj ďalší členovia SIRDS z MKE Jászberény. Medzi účastníkmi boli odborníci z rôznych obalastí, ako sú kynológovia, záchranári, potápači, hasiči, dobrovoľníci, zdravotné služby, lekári a účastníci jednotlivých svetových katastrof. ŠKZS Slovakia bola ako jediná organizácia zo Slovenska. Štatutárny orgán SIRDS Alexander Berek v rámci programu sa aktívne zapojil do prezentačnej činnosti svojou odbornou prednáškou ako praktickou ukážkou zo špeciálnej práce. Počas konferencie boli prítomní aj jednotlivý vystavovatelia záchranárskej výbavy. Projekt bude mať pokračovanie v tomto roku ešte dva krát. Na tejto konferencii za ŠKZS Slovakia - SIRDS okrem štatutárneho orgánu sa zúčastnili aj 1. zástupca generálneho riaditeľa a generálna sekretárka.

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť tu.


Pátranie po nezvestnom vojakovi z ČR

     Členovia SIRDS (ZBKMSK - ČR) dňa 23.3.2010 sa zúčastnili v rozsiahlej súčinnostnej pátracej akcie po nezvestnom profesionálnom vojakovi z Moravskoszlezského kraja, ktorý bol nezvestný viac ako 2 mesiace. V pátracej akcii sa zúčastnilo vyše 400 ľudí z viacerých organizácií.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


Výjazd do Budapešti - Dunaharaszti

     Dňa 29.3.2010 v skorých ranných hodinách na centrálu ŠKZS Slovakia - SIRDS sme obdržali telefonát o pomoc pri súčinnostnej akcii s maďarskými kolagemi PMKMSZ o spoločný zásah k požiaru domu v meste Dunaharaszti za účelom nájdenia možných ľudských tiel v troskách budovy. Bolo zistené, že pod zhorenou budovou sa nikto nenachádzal.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


Súčinnostná pátracia akcia s Políciou ČR

     Na základe pozvania Polície ČR členovia ŠKZS Slovakia a SIRDS sa zúčastnili špeciálnej pátracej akcie v Českej republike v dňoch 25 - 26.3.2010. Vzhľadom na informačné embargo o priebehu a výsledku pátrania nie je možné poskytnúť viac informácií.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


Inštruktážno metodické zamestnanie, Terlicko, Česká republika

     Na základe pozvania vedúceho oddelenia kynológie Moravskoslezského kraja mjr. Bc. Petra Kozáka, generálny riaditeľ ŠKZS Slovkia sa zúčastnil na IMZ v dňóch 15 - 16.3.2010. Na tejto IMZ sa zúčastnili viacerí odborníci z kynológie. Generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia pripravil hodnotnú prezentáciu pre zúčastnených. Akcia bola organizovaná na dobrej úrovni v rekreačnom stredisku Ministerstva vnútra ČR na Terlicku.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


 

     Členovia špeciálnej skupiny SIRDS boli pripravení vycestovať na portugalský ostrov Madeira, ktorý bol zasiahnutý silnými burákami (20.2.2010) a pod nánosmi bahna zostalo niekoľko desiatok nezvestných ľudí.


Podpísanie medzinárodnej zmluvy o vzájomnej spolupráci

     Dňa 18.2.2010 Špeciálna kynologycká záchranná služba Slovakia podpísala zmluvu o vzájomnej spolupráci s maďarskými záchranármi Pest megyei kutato mento szolgálat. Táto spolupráca dáva nové možnosti pre obidve organizácie. Obsahom zmluvy sú podmienky spoločného nasadenia pri rôznych mimoriadnych udalostiach ako aj civčeniach. Táto udalosť sa konala na obecnom úrade v Hronovciach pod záštitou starostu obce.

Fotografie si môžete pozrieť tu.


Účasť na konferencii občianských združení - Maďarsko, Solymár

     Na základe pozvania maďarských záchranárov z Pest Megyei Kutató-Mento szolgálat (PMKMSZ), ktorí sú organizátormi projektu o Bezplatné vzdelávanie občianských združení, členovia ŠKZS Slovakia s zúčastnili prvého tohto podujatia dňa 9.1.2010 v Maďarsku - Solymár, neďaleko od Budapešti. Na tejto konferencii sa zúčastnilo 30 občianských združení, cca 220 záchranárov. Medzi účastníkmi boli kynológovia, záchranári, potápači, hasiči, dobrovoľníci, zdravotné služby a iné. ŠKZS Slovakia bola ako jediná organizácia zo Slovenska. Pozvanie prijali ak prednášajúci Policajný zbor Maďarska, profesionálny zasiči, zástupcovia sietí mobilných telefónov a iní. Generálny riaidteľ ŠKZS Slovakia Alexander Berek v rámci programu sa aktívne zapojil do prezentačnej činnosti združenia. Počas konferencie boli prítomní aj jednotlivý vystavovatelia záchranárskej výbavy. Projekt má celoročný charakter a tieto organizácie sa ešte stretnú 3 krát tento rok. Najbližšie budú absolvovať rôzne odborné školenia s možnosťou získania certifikátov. ŠKZS Slovakia dostala od organizátorov požiadanie na vykonanie odbornej prednášky zo špeciálnej kynologickej činnosti. Na tomto stretnutí boli prítomný aj zmluvný partneri ŠKZS Slovakia z Maďarska.

Fotografie si môžete pozrieť tu.