Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rok 2009

Medzinárodná ostrá pátracia akcia SIRDS

     V rámci nedávno založeného projektu SPECIAL INTERNATIONAL RESCUE DOG SERVICE (SIRDS) vykonala svoju prvú ostrú medzinárodnú pátraciu akciu v Českej republike. Na tejto akcii sa zúčastnili členovia ŠKZS Slovakia, Záchranná brigáda kynológov Moravskoslezského kraja a Polícia ČR. Táto špeciálna akcia bola vykonaná v dňoch 10 - 11. decembra 2009. S výsledkami akcie bola spokojná každá zúčastnená organizácia. Aj táto špeciálna akcia ukázala opodstatnenosť projektu SIRDS. Členovia SIRDS aj v budúcnosti budú pokračovať v operatívnom riešení všetkých požiadaviek medzinárodného charakteru.

Fotografie si môžete pozrieť tu.