Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Vitajte na stránke SPECIAL INTERNATIONAL RESCUE DOG SERVIS

     SPECIAL INTERNATIONAL RESCUE DOG SERVIS (SIRDS) je súčasťou občianského združenia ŠKZS Slovakia, združuje psovodov záchranárov, iných profesionálov, fyzické a právnické osoby na vykonávanie špeciálnych záchranárskych prác. Združuje osoby zo záchranárskych organizácií, ktoré sú zmluvnými partnermi ŠKZS Slovakia. Projekt je zriadený v súlade so Stanovami ŠKZS Slovakia.

     SIRDS je určená na operatívne riešenie špeciálnych úloh doma i v zahraničí, ako sú:

- pátranie po nezvestných osobách,
- pátranie po mŕtvych telách,
- pátranie po utopených osobách,
- na likvidáciu pohavarijných udalostí,
- účasť na misiách vo všetkých štátoch, ktoré potrebujú naše služby (povodne, posuvy pôd, výbuchy plynu, letecké a banské nešťastia, dopravné nehody a iné mimoriadné udalosti).

ŠTRUKTÚRA PROJEKTU